Netwerking

 

De Jongerenkamer Bouw werd meer dan 25 jaar geleden opgericht met onder meer als doelstelling de netwerking tussen de jongeren en de Limburgse bedrijven te verbeteren. De jongerenkamer is hier bijzonder goed in geslaagd.

Enerzijds worden de contacten tussen de aannemers gelegd via opleidingen, infoavonden en jaarvergaderingen en anderzijds gebeurt het ook in een ludiek en ontspannend kader.  Voorbeelden hiervan zijn het sinterklaasfeest -met een totaal van meer dan 10.000 deelnemers in de afgelopen 20 jaar- de jaarlijkse kartingwedstrijd, skireis en citytrip.

Wat de jongerenkamer ook zo bijzonder maakt in Limburg, is dat zij vanaf het eerste ogenblik een vaste structuur hebben gemaakt voor hun werken. De werkgroep bestaat momenteel uit een twintigtal bestuursleden die op geregelde tijdstippen samenkomen om de werking voor te bereiden en om zich te informeren over de laatste stand van zaken inzake de uitdagingen in de bouwsector.

Door het feit dat zij ook eigen middelen hebben dankzij sponsoring en dankzij de steun van de Confederatie Bouw, zorgt dit ervoor dat zij een uiterst dynamische werking hebben.

De Jongerenkamer heeft heel snel ingespeeld op de behoefte die er is bij jongere ondernemers in de bouw, om in een vroeg stadium te leren netwerken want deze netwerking komt de groei van hun bedrijf op termijn ten goede.